Het ministerie heeft scholen geïnformeerd dat ze 'het evenement' carnaval maar moeten verplaatsen. Maar, beste Ministers, carnaval is géén evenement! Carnaval of beter gezegd vastelaovend is dynamisch immaterieel erfgoed; liedjes, verhalen, dialecten, rituelen, gebruiken en tradities. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Het is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is een levende en dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan en mee verandert met de tijd.

Wij vragen de Ministers dat het ministerie carnaval niet meer als evenement aanmerkt en beschouwen dit als een eenmalig omissie van de beleidsmakers.

Namens de zeventien grootste en oudste stadsvastelaovesvereniginge van Limburg,
Met groet,

Bart Maes
President