Het College van gedeputeerde staten heeft de opdracht gekregen om een brief te sturen namens het Limburgs Parlement:

Carnaval is een diepgewortelde eeuwenoude traditie in Limburg en geen evenement
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 mei 2023,
Constaterende dat:
- Diverse berichten, verschenen op 19 mei jl., in de media waarin minister Wiersma vooralsnog vasthoud aan de datum voor de doorstroomtoets basisonderwijs.
- Deze datum samenvalt met ons carnavalsfeest.
- De datum conflicteert met een van de grootste traditionele feesten van de zuidelijke Nederlanden.
- De minister dit afdoet als een evenement dat te verplaatsen zou zijn
- Diverse gremia al hun onvrede over deze planning te hebben geuit, maar ook over het Randstedelijke miskennen van deze prachtige traditie
- De kloof tussen het Zuiden en de Randstad door de zienswijze van de minister oorverdovend helder wordt
Van mening zijnde dat:
- Carnaval geen evenement is dat je kunt verplaatsen, maar een belangrijk onderdeel is van de Limburgse volkscultuur en van grote historische en culturele waarde, gekenmerkt door een
eeuwenoude traditie die diep geworteld is in de Limburgse samenleving
- De Minister alsnog carnaval met haar rijke tradities moet erkennen en excuses maakt dat het een evenement zou zijn.
- Docenten (die de toets moeten afnemen) en leerlingen (die de toets maken) zich goed moeten kunnen voorbereiden (net zo goed als alle andere kinderen in Nederland) op de afname van de toets en derhalve naar een ander passend moment gezocht moet worden
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:
- In een brief aan de minister dringend expliciet kenbaar te maken dat Carnaval als culturele Limburgse traditie van grote culturele en traditionele waarde is voor de Limburgers.
- In een brief bij de minister er op aan te dringen in de planning van de doorstroomtoets, rekening te houden met deze waardevolle traditie en de doorstroomtoets te verplaatsen naar
een voor een ieder passend moment

Leer hier de hele brief.

Berichten uit de pers:
Nu.nl > Limburg en Brabant willen dat niet carnaval, maar de eindtoets wordt verplaatst
WNL > Limburg eist excuses van minister in eindtoets-kwestie: ‘Carnaval is niet zomaar een evenement’