De expositie is opgebouwd met beeld en geluid, en met zaken als uniformen en onderscheidingen. Het is een initiatief van Pascal Hinzen, voorzitter van de Stichting Vasteloavends Museum Kirchroa. Pascal is op het moment van opening al een aantal jaren actief als archivaris van de KVV. Met het realiseren van dit museum krijgt Hinzen de mogelijkheid om dit culturele erfgoed letterlijk in de etalage te zetten. Er is niet alleen aandacht voor het Kerkraadse carnaval, ook is er materiaal uit Heerlen te zien van CV De Winkbülle, Gilde Blauw Sjuut, de Globetrotters en Wiel Knipa te bewonderen. In het museum zal een aparte ruimte worden ingericht ter ere van Nico Ploum.

Initiatiefnemer Pascal Hinzen kreeg hiervoor de Zilveren Buut toegekend door de 17 stadsvastelaovendsverenigingen die bij de SLV zijn aangesloten. Een delegatie van het bestuur bezocht het Vasteloavends Museum Kirchroa. Het museum is gevestigd aan de Hoofdstraat 24b, 6461 CR Kerkrade.

Naar de website