John Prevo, Eygelshoven
Rosan Camp, Weert
Suzy de Laruelle, Heerlen
Sjpaskloeb Sjunjek, Kerkrade
Pascal Hinzen, Kerkrade

De Zilveren Buut wordt op gemotiveerde voordracht van een aangesloten lidvereniging toegekend aan een persoon of groep van personen op grond van grote artistieke verdiensten voor een SLV-lidvereniging.