Met een stemverhouding van 52-1 namen de Provinciale Staten van Noord-Brabant vrijdag de motie ter verdediging van carnaval aan. De kern: cultuur- en erfgoedgedeputeerde Stijn Smeulders moet als de wiedeweerga onderwijsminister Dennis Wiersma een exemplaar van Anton van Duinkerkens Verdediging van Carnaval (uit 1928) aanbieden en aandringen op een verruiming van de toetsingsperiode. Een soortgelijke motie haalde het dinsdag haast even glansrijk in Limburg. De politieke bemoeienis komt bovenop de brieven die scholen en carnavalsorganisaties al richting Den Haag stuurden. Want blijkbaar, zo vinden ze in het zuiden, beschouwt het ministerie carnaval als een onbeduidend feestje. “Terwijl het immaterieel erfgoed is”, zegt Bart Maes van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge.

Ongelukkige planning
De boosheid is er één die in twee delen kwam. Eerst was daar de ongelukkige planning van de doorstroomtoets: in de eerste twee volle weken van februari, komend jaar precies rondom carnaval. Daar bovenop kwam het antwoord van het ministerie richting bezwaarmakende scholen. ‘Voor uw school zit er dus helaas niets anders op dan de vakantie- en evenementenplanning in die periode aan te passen.’ Bestuursvoorzitter Stef Niekamp van de scholenkoepel Kom-Leren wist niet wat hij las. “Carnaval is een katholiek feest dat wereldwijd op dezelfde dagen wordt gevierd. Dat kun je toch niet verplaatsen? Ik heb er gewoon geen woorden voor.”

Carnaval ís geen evenement
Ondertussen hebben de ambtenaren het er maar druk mee, want ook vanuit de Tweede Kamer hebben diverse leden kritische vragen gesteld. Zolang die niet zijn beantwoord, wil de woordvoerder van minister Wiersma weinig over de kwestie kwijt. “Behalve dat ten onrechte het idee leeft dat de doorstroomtoets echt twee weken duurt. Deze kan in twee dagdelen worden afgenomen. Dan kan dat best in de week voor carnaval. Overigens hadden we onze brief naar de scholen wel anders moeten verwoorden.”

Hoewel Maes geen partij is in de kwestie (‘Het is iets tussen het ministerie en de scholen’), zet ook deze uitleg kwaad bloed. “Carnaval is meer dan een paar dagen feestvieren. De periode vooraf staat in het teken van tradities, liedjes, dialect. Die dagen zijn net zo belangrijk en dan kun je dus niet toetsen. In Duitsland heeft het Rijnlands carnaval een Unesco-status, dat is niet voor niets. Het gaat om volkscultuur. Van een ministerie waar ook cultuur onder valt, had ik niet verwacht dat het hier zo lichtzinnig overheen zou stappen. Nu wordt carnaval als een evenement bestempeld.”

Lees hier het hele artikel