logo vankaathovengroepVan Kaathoven is een familiebedrijf met één grote passie: ze zijn weg van afval. Wat anderen als vuilnis, troep en puin beschouwen, zien zij als een bron van nieuwe grondstoffen en mogelijkheden. Ze denken net even anders. Ze dóen net even anders. De aarde beter achterlaten voor de generaties na ons. Daar willen we en vooral gaan we aan bijdragen! Daarom creëren we binnen onze groep van bedrijven verbindingen, vinden we nieuwe wegen en benutten we kansen om bewuster om te gaan met onze leefomgeving.