Een jaar geleden nam hij het besluit om te stoppen met optreden, omdat hij fysiek niet langer kon leveren wat hij gedurende 62 jaar had laten zien op het podium. Frans Croonenberg kende zijn definitieve doorbraak na het winnen van het LVK in 2002 met het nummer 'Wie d'r Herrgot Limburg hat gemaak'. Bovendien was hij medebedenker van en zes jaar lang presentator van de Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale, die jaarlijks diende als de officiële afsluiting van carnaval in Limburg. SLV-bestuursleden Max Ruiters en Eric Voncken bedankten hem voor al die jaren dat hij als artiest waar dan ook (vastelaovend) vreugde bracht.