Wiel Vestjens en Annie GN

Tijdens een fantastisch georganiseerde dag op 25 november door Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles in Tegelen, heeft Wiel Vestjens de Gouden Narrenkap ontvangen. 's Middags, ten overstaan van alle lidverenigingen van de SLV, Beschermheer van de SLV de Heer Theo Bovens, Gedeputeerde Ger Koopmans, de Burgemeesters mevrouw Leurs, de heer Cox, mevrouw Clermonts en de heer Scholten, Erebestuursleden, Ereleden, sponsoren en diverse Carnavalsbonden, Leden van de Broederschappen van Gulden Humor dragers en Gouden Narrenkap dragers, kreeg Wiel Vestjens de Gouden Narrenkap uitgereikt door SLV-president Raymond Vlecken. Het geheel vond plaats in het Schutterijmuseum in Steyl.

's Avonds werd het nog eens dunnetjes overgedaan in een volgepakt Cultureel Centrum De Haandert in Tegelen alwaar ook de receptie werd gehouden.

 

Delen op socialmedia?

Erebestuurslid Paul Leenen

Paul Leenen is tijdens de uitreiking van de Gouden Narrenkap op zaterdag 25 november, officieel benoemd tot Erebestuurslid van de SLV.

De vele jaren werk en met name het extra werk de laatste jaren die Paul heeft verricht hebben ertoe geleid dat dit bijzonder verdiend is.

Delen op socialmedia?

Oeles 2

D'n Oeles uit Tegelen viert dit jaar haar 66-jarig jubileum. Dat werd in het weekend van 18 en 19 november 2017 groots gevierd. Op zondag de 19e november was er een drukbezochte receptie.

Uit handen van SLV-President Raymond Vlecken ontving Oelesvors Gé Cornet een herinneringsplaquette.

Delen op socialmedia?

2017 11 18 Ereraad 6

Rob Houben, de grondlegger van het huidige Jeugdcarnaval in Heerlen en lid van de Iereroad, kreeg tijdens het Iereroadsgala op zaterdag 18 november uit handen van de SLV de Orde van Verdienste.

Voor alle Winkbülle eigenlijk geen verrasing dat hij deze kreeg omdat ieder weet wat hij voor de vereniging De Winkbülle, maar met name voor de jeugd betekent.

Delen op socialmedia?

IMG 5610

In een bomvolle Bonbonnière in Maastricht, tijdens de Jaarvergadering van de Tempeleers, is Guy Bannier benoemd

tot Erelid van de SLV.

Guy is jarenlang de afgevaardigde geweest voor de Tempeleers in de SLV.

Delen op socialmedia?

 

DSC03383

Gé Cornet is 6 jaar Vorst, 8 jaar bestuurslid en 11 jaar lid van de Raad van 11 en heeft zich daarnaast enorm ingezet voor de jeugd.

Een prachtige staat van dienst dat op 12 november 2017 werd gehonoreerd met een Orde van Verdienste tijdens de interne opening van D'n Oeles in Tegelen.

Delen op socialmedia?

OvV Ton Peters

Tijdens het druk bezochte Euregionale Prinsetreffe op zondag 12 november 2017 werd Ton Peters verrast door de SLV met de Orde van Verdienste voor zijn tomeloze inzet voor de Raad van Elf en het bestuur.

Toevallig was dit kenteken zichtbaar. Dus het is geen extra cadeau van de SLV!

 

 

Delen op socialmedia?

ttonen

Ós bereikde ‘t versjrikkelikke nuits dat ózze Tenny Tonen oet Rooij vlak vuur ‘t vuurbeije wiekend is hingegange. Ózze aod sikkertaris en aod iere-besjtuurslid hat zie gevech helaas toch oetentelig verlore.

Vier wiste dat d’r Tenny ‘t zjwoar houw. Zie sikkertaris-sjap houw heë al ieëder durch zieng krenkde d’r aa mótte geëve. Mè d’r Tenny voch zich trük en woa werm, wie ummer, doa vuur zieng SLV. Vurrig joar goof heë evvel aa, dat ‘t tied woa um inge ópvolger te zeuke. Vaweëge zieng groeëte verdeenste vuur de SLV hant de SLV-vereine destieds besjloate d’r Tenny te beneume tot iere-bestjuurslid va ós SLV. D’r Tenny goof óp zieng ege meneer ivulling aa ’t sikkertarissjap va de SLV. Heë houw ‘t ummer bis óp d’r letste komma geregeld. Heë dach ummer vuuroet en döks woare óch dinger al geregeld vuurdat de anger besjtuurslede d'r aa gedach houwe. D’r Tenny woa óch gruëtsj óp zieng ege Pielhaas, zoeë wie de Pielhaas gruëtsj woare óp d’r Tenny. Óp hönne vuurdrach is d’r Tenny zieëliger da óch in ‘t besjtuur gekoame.

Same mit d’r Peter Hilkens en Raymond Vlecken hant vier vuur ing nui besjtuursperiode en ing frisje aapak gesjtange, later aagevuld mit d'r Frits Dirks en d’r Paul Leenen. Vier hant same gevochte um de SLV nui elan te geëve, wat mit durch d'r Tenny ummer óp ing vuurbildlige wies woeëd ópgepak. ‘t Sjriefwirk koet me ruiïg aa d'r Tenny zieëliger uëverloate. Mè óch de lidvereine wiste hönne weëg noa d'r sikkertaris te vinge. Aavroage vuur de Orde va Verdeenste woeëde bis óp d’r letter genau durch d’r Tenny ópgepak. Óch ’t versjikke va oetnuëdiginge en ‘t verzurge va al wat mit de oetreiking va de Gulden Humor of de Gouden Narrenkap te make houw, woeëd durch d’r Tenny bis in de puntjes geregeld.

Vier zint d’r Tenny hieël vöal dank versjuldigd vuur de wies woeë-óp heë in ‘t digitale tijdperk al vuur de touwkoms hat veëdig gezat.

En noe is ózze Tenny neet mieë. Zie befaamde woad "ollie" bliet in ’t Rooijse dialek zieëker besjtoa, mè zal ummer verbónge blieve mit dizze bezóngere miensj.

Tenny, jóng, dank vuur al ..........!

Vier wunsje ‘t Liesbeth en de kinger hieël vöal sjterkde touw in dizze zjwoare tied.

Delen op socialmedia?

De Gouden Narrenkap 2017 is voor Wiel Vestjens uit Venlo. De 81-jarige zanger, buuttereedner en rascarnavalist neemt de hoogste carnavalsonderscheiding in ontvangst tijdens de officiële uitreiking op zaterdag 25 november in Tegelen.

Dit hebben de lidverenigingen van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV) unaniem op hun vergadering van maandag 15 mei besloten. De Gouden Narrenkap wordt om de vier jaar uitgereikt.

Wiel Vestjens (29 februari 1936) zal bij die gelegenheid ook worden opgenomen in de Broederschap van Gouden Narrenkapdragers. Wiel Vestjens wordt met deze onderscheiding geëerd vanwege zijn langjarige verdiensten voor de Venlose en Limburgse vastelaovend als zanger en buuttereedner. Sinds begin jaren zestig van de vorige eeuw is Wiel Vestjens actief, nu dus al 5 x 11 jaar optredend op de Limburgse podia. Hij is een begenadigd zanger die vijf keer het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoeur (LVK) wist te winnen met zijn zangmaat Hay Crompvoets en in 2000 samen met Gé Deenen. Hiermee is Wiel de meest succesvolle deelnemer van het LVK.

Man van het Volk

In 1976 won Wiel de leedjesaovend in Venlo met het in heel Limburg bekende lied “As de sterre, dao baove straole”.

De nominatie van Wiel Vestjens is de erkenning voor een man van het volk met een warme glimlach naar alles en iedereen. Hij staat klaar om de mensen in alle lagen van de bevolking te vermaken. Dat kan hij nog steeds, maar gezien zijn leeftijd nu een tandje lager.

Feestprogramma

Het feestprogramma op 25 november in Tegelen wordt georganiseerd door Vastelaovesgezelsjap d’n Oeles. “Het programma staat in de steigers en is veelbelovend. Een prachtige gelegenheid om te genieten van de veelkleurigheid van het Limburgse carnaval”, aldus de president Raymond Vlecken van de SLV.

Eerdere Gouden Narrenkap dragers zijn o.a. Pierre Cnoops, De Globetrotters, Sjef Diederen, Beppie Kraft en Thei en Marij. In 2013 werd de onderscheiding uitgereikt aan Ummer d’r Neaver. 

Delen op socialmedia?

2017 abdikasie vorst jan 08

Op dinsdagmiddag 28 februari is Vorst Jan Stroek afgetreden. Het was in Weert een bijzonder afscheid. Jan Stroek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten. Daarnaast benoemde de SLV Jan, op voorspraak van de Rogstaekers, tot Erelid van de SLV.

Delen op socialmedia?

Kölsch Platt

Op Vasteloavendszaterdag, 25 februari, heeft Kölsch Platt op voordracht van CCH Gebrook, uit handen van de SLV de Zilvere Buut ontvangen.

Tijdens de feestavond na de Sleuteloverdracht in Kasteel Hoensbroek werd de groep verrast door het bezoek van de SLV. De groep bestaat uit allemaal CCH-leden en oud-leden en treedt inmiddels al 11 jaar op. Tijdens het carnavalsseizoen is de groep vollledig volgeboekt. Bij elke SLV-vereniging zijn ze wel eens op bezoek geweest.

Delen op socialmedia?

Sponsoren

Vandaag hebben onze sponsoren een heerlijke taart gekregen. Een dankjewel voor hun geweldige ondersteuning aan de Samewirkende Limburgse Vasteloavesvereniginge.

Zonder onze sponsoren kunnen we het niet.

Delen op socialmedia?

2017 02 18 PiëlhaasTijdens het drukbezochte Vorstenbal van de Piëlhaas in Venray, heeft John van Veghel de Orde van Verdienste ontvangen uit handen van de SLV. De Piëlhaas hadden John voorgedragen voor deze orde vanwege zijn vele verdiensten voor de Vereniging.

John is voorzitter van de Commissie Optocht en Bals en lid van het Algemeen Bestuur. Daarnaast is hij zeven jaar lid van de Raad van Elf.

Delen op socialmedia?

2017 02 13 Eremedaille Bart Faassen Oeles 4

Maandagavond 13 februari werd Bart Faassen van d'n Oeles in Tegelen benoemd tot Erelid van de SLV.

Bart is al 33 jaar onafgebroken lid van de Raad van 11. Daarnaast al 21 jaar bestuurslid en het langst zittende lid van de Prinsencommissie. Tevens lid van de Onderscheidingencommissie, voorzitter van de Dialektcommissie en al jarenlang gastheer voor de vereniging voor de interne presentatie van de Prinselijke Hoogheid en zijn adjudanten. 

Alles bij elkaar een hele staat van dienst en daarmee een terecht Erelid!

Delen op socialmedia?

2017 02 11 Mirlitophile 2

Zaterdag 11 februaria hebben bij de zitting van de Mirlitophile in Valkenburg Birgit Fredriks en Sven Frederiks uit handen van de SLV de Orde van Verdienste gekregen. Birgit was helaas ziek, maar haar echtgenoot heeft de oorkonde en medaille in ontvangst genomen.

Birgit is bijzonder actief binnen de vereniging en de rechterhand van de voorzitter van het bestuur. Sven is al meer dan 11 jaar actief binnen de vereniging en kan gezien worden als facilitair manager van de Mirlitophile.

Delen op socialmedia?

Aangesloten bij

logo neg

 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00001.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00002.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00003.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00004.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00005.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00006.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00007.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00008.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00009.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00010.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00011.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00012.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00013.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00014.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00015.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00016.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00017.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00018.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00019.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00020.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00021.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00022.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00023.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00024.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00025.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00026.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00027.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00028.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00029.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00030.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00031.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00032.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00033.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00034.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00035.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00036.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00037.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00038.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00039.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00040.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00041.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00042.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00043.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00044.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00045.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00046.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00047.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00048.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00049.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00050.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00051.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00052.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00053.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00054.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00055.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00056.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00057.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00058.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00059.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00060.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00061.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00062.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00063.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00064.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00065.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00066.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00067.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00068.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00069.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00070.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00071.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00072.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00073.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00074.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00075.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00076.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00077.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00078.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00079.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00080.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00081.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00082.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00083.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00084.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00085.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00086.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00087.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00088.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00089.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00090.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00091.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00092.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00093.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00094.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00095.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00096.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00097.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00098.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00099.jpg
 • Gulden Humor 2019 - SLV Limburg00100.jpg

Downloads

  

Contact

Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge
Dr. Cl. Meulemanstraat 5 A
6418 PC Heerlen
Contactformulier

Agenda activiteiten

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.