Als jarenlange exploitant van Kasteel Hoensbroek, de residentie van de SLV, betekent hij veel voor CCH en de vasteloavend. Als blijk van waardering is Jorrit op voordracht van CCH door het SLV-bestuur namens de 17 lidverenigingen gedecoreerd met de Orde van Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor de Breuker Vasteloavend.

2024 01 20 CCH OvV Jorrit van Melik