Ministerie van OCW: De afgelopen periode is een discussie ontstaan over de samenloop van de afname van de doorstroomtoets met (de voorbereidingen voor) de viering van carnaval volgend jaar. De Minister heeft de Kamer toegezegd met betrokkenen in gesprek te gaan om alle afwegingen en argumenten te wisselen en daar spoedig op terug te komen bij de Kamer. Omdat scholen zich vanaf 1 oktober kunnen (en moeten) inschrijven voor de toetsen, hechten we er aan dit gesprek op korte termijn te voeren.