De 17 oudste en grootste vastelaovendsverenigingen in Limburg gaan ervan uit dat de minister de oproep van de gekozen volksvertegenwoordiging overneemt. De SLV ondersteunt elke vorm die er toe bijdraagt dat jeugd optimaal kan kennisnemen en deelnemen aan deze traditie. In de week voor carnaval organiseren scholen, wijken, dorpen en steden tal van activiteiten en (kleine) prins uitroepingen.

De Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge heeft tot doelstelling het in stand houden en bevorderen van de lokale Vastelaovend als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg. Het levert hierdoor een bijdrage aan het cultureel en maatschappelijk leven in Limburg.

Persbericht ANP

DEN HAAG (ANP) - Basisscholen in carnavalsregio's moeten een extra week speling krijgen om de doorstroomtoets af te nemen in groep 8, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Parlementariërs van D66, CDA, SP, PVV, GroenLinks en BBB hebben hierom verzocht in Kamervragen aan onderwijsminister Mariëlle Paul, bevestigen ze na berichtgeving van het AD. Als de bewindsvrouw wederom geen gehoor geeft aan dit verzoek, willen de Kamerleden haar ter verantwoording roepen in een debat.

In Noord-Brabant en Limburg klagen scholen er al maanden over dat carnaval volgend jaar deels samenvalt met de doorstroomtoets. Zij moeten deze toets afnemen in de eerste twee volledige weken van februari, terwijl carnaval op 10 februari begint. Paul en ook haar voorganger Dennis Wiersma hebben herhaaldelijk gezegd dat scholen de ruimte hebben om de toets voor de begindatum af te nemen.

Dat getuigt van "vrij weinig kennis van de betekenis van carnaval en hoe het wordt georganiseerd", schreven Limburgse gemeenten onlangs in een brief. In de dagen voor carnaval vinden namelijk ook al veel activiteiten plaats.

"Kunt u aangeven waarom u, ondanks herhaaldelijk verzoek van scholen, verenigingen en gemeenteraadsleden toch volhardt in een termijn van een wet die wringt met de werkvloer?", vragen de kritische Kamerleden aan Paul. Ze overwegen een zogeheten interpellatiedebat aan te vragen als de bewindsvrouw niet ingaat op hun verzoek. Dat is een debat waarin Kamerleden een bewindspersoon ter verantwoording roepen over een specifieke kwestie. Na afloop kunnen de parlementariërs Paul in een motie dringend verzoeken om de toetsperiode aan te passen.

"Het is beter om dit moment niet samen te laten vallen met zo'n groot evenement als carnaval", licht Kiki Hagen van D66 toe. Ze stond zelf jarenlang voor de klas voordat ze de politiek inging en merkte toen hoe spannend de toets is voor kinderen.

Uit de pers: L1