De Nederlandse verzekeraars hebben nagenoeg allemaal aangegeven geen interesse te hebben om carnavalswagens te verzekeren, gezien het risico bij meer dan 20 personen op een wagen. Dit komt met name door de bepalingen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

De WAM-dekking van de Vereende op een praalwagenverzekering verleent dekking voor schade die de bestuurder van een carnavalswagen toebrengt aan een ander. De bestuurder moet dan wél voor deze schade aansprakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn:

  • De bestuurder van de carnavalswagen kan, zonder aanleiding, een plotselinge stuur- of rembeweging maken waardoor mensen die zich op de praalwagen bevinden (er van af) vallen en hierbij letsel oplopen;
  • De bestuurder van de carnavalswagen kan een aanrijding veroorzaken met een ander motorrijtuig of met een persoon. Bijvoorbeeld met een geparkeerd staande auto op het parcours van de optocht. Of met een toeschouwer die op de hoek van de straat naar de optocht staat te kijken en waarbij de bestuurder van de carnavalswagen de bocht te nauw neemt en de toeschouwer aanrijdt;
  • De opbouw van de carnavalswagen kan, door een ondeugdelijke montage, losraken van de carnavalswagen en hierbij schade veroorzaken aan andere deelnemers, mensen op de carnavalswagen of aan toeschouwers langs de kant van de weg.

Alternatieve verzekeraar
Alleen via een tussenpersoon bestaat via bijvoorbeeld Nationale Nederlanden de mogelijkheid dit te verzekeren -met een uitzonderingsclausule- onder strikte voorwaarden om optochtwagens, ook met meer dan 20 personen op een carnavalswagen, te verzekeren. Er gelden een aantal strikte voorwaarden, waarvan één van de belangrijkste: De vereniging of stichting moet ingeschreven zijn bij de KvK en het trekkende of zelfrijdende voertuig moet eigendom zijn/op naam staan van de vereniging/stichting.

Overige voorwaarden
• Er moet sprake zijn van evenement waarvoor vergunning is afgegeven;
• Aan het werkmaterieel is niet meer dan één carnavalswagen of platte kar bevestigd;
• Alle zitplaatsen op de carnavalswagen of platte kar hebben een rugleuning;
• Alle sta-plaatsen op de carnavalswagen of platte kar zijn voorzien van een beugelhandgreep of omheining, die tenminste 120 centimeter hoog is en nagelvast aan de praalwagen of platte kar zijn bevestigd;
• Er zijn niet meer personen op het werkmaterieel dan het aantal aanwezige zit- en sta-plaatsen;
• Per drie kinderen jonger dan 14 jaar is minstens één volwassene aanwezig;
• De bestuurder van het werkmaterieel is in het bezit van een (trekker)rijbewijs;

Daarnaast gelden de reguliere zaken zoals alcohol-uitsluiting etc. Gedekt is schade die ontstaat terwijl het werkmaterieel wordt gebruikt om te rijden met een aangekoppelde carnavalswagen of platte kar ter voorbereiding op, van, tijdens en naar een (carnavals)optocht. Het ziet er naar uit dat er voor dit jaar geen passende oplossing beschikbaar is.

Advies van de verzekeraars
Voor wat betreft de komende optochten bevelen de verzekeraars de verenigingen en stichtingen aan om de volgende zaken onder de deelnemers kenbaar te maken en zover mogelijk hier ook enige controle op uit te oefenen (ook in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid):
• Controleer de verzekeringsdekking van elke deelnemer, vraag of men een verzekeringsbewijs/ polis kan overleggen, zo nee geen deelname;
• Maak (en normaal gesproken vanzelfsprekend) kenbaar dat de bestuurders van het voertuig geen alcohol mogen nuttigen tijdens en voor de optocht;
• Wijs de deelnemers erop dat op de weg naar het vertrekpunt geen passagiers op de platte karren of carnavalswagens mogen zijn, pas op de vertreklocatie mag men op de praalwagen of platte kar aanwezig zijn;
• Bij de polissen van Vereende geldt dat men niet op en af mag stappen tijdens de optocht, neem dit op in het optochtregelement.

Voor 2025 wil de SLV samen met Brabantse Carnavals Federatie en het NEG kijken of er toch alternatieven te vinden zijn. Mogelijk via buitenlandse verzekeraars. Dit vergt echter helaas meer tijd. Het zou voor ons leerzaam zijn om jullie ervaringen en mogelijke alternatieven te vernemen, zodat we die mee kunnen nemen in het vervolgtraject.

In samenwerking met de Brabantse Carnavals Federatie

N.a.v. bovenstaand bericht verschenen er enkele artikelen in kranten: