In die periode tekent zich in ieder geval bij de SLV en haar lidverenigingen af, dat de lidverenigingen de Vastelaovend zeer zeker niet konden organiseren zoals te doen gebruikelijk was.

Er wordt door de lidverenigingen divers gedacht over hoe e.e.a. aangepakt en uitgevoerd moet worden. Maar wel met respectering van de Corana-regelgeving en waarbij de gezondheid voorop staat! Deze diversiteit en gedachten en aanpak past bij de SLV! Diversiteit door verscheidenheid, maar met één bindende factor: de respectvolle koestering van ons eigen cultuurgoed d’r Vastelaovend. Het bindmiddel voor jong en oud, rijk en arm. Zo memoreert President Raymond Vlecken.

Het bestuur is samen met de voorzitters van de lidverenigingen aan de slag gegaan en er zijn veelvuldig alternatieven over tafel gegaan.

Nauwlettend hebben we in de afgelopen weken de berichtgeving van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten gehouden.

Het RIVM kent geen verwachtingen. Een soort van natuurwet die voorspelt dat er een enorme tweede golf op ons afkomt is er overigens ook niet. Wat we wel weten is dat we het zelf in de hand hebben. Bepalend is volgens President Raymond Vlecken het gedrag van ons als mensen, als Vastelaovendsvierders: hoe houdt iedereen zich aan de genomen en op dat moment geldende maatregelen.

Het bestuur is helaas voor dit jaar tot de navolgende conclusie gekomen. Het bestuur is van mening dat er dit jaar geen Gouden Narrenkap gehouden moet worden.

Zij laat zich hierbij leiden door de navolgende aspecten. Gelet op de huidige Corona-regelgeving, de besproken alternatieven, het opgezette idee, de huidige maatschappelijke gevoelens maar vooral de beoogde laureaat niet kunnen bieden wat van een SLV-activiteit verwacht kan en mag worden, het doorzetten geen goed zal doen. En er is een gerechtvaardigd risico aanwezig welke wij niet op ons kunnen en willen nemen ook gelet op onze voorbeeldfunctie.

Wel wenst het bestuur nadrukkelijk aan te geven, dat zij de keuzes van respectievelijke lidverenigingen respecteert. President Raymond Vlecken pleit er dan ook voor dat wij als vereniging respecteren hetgeen iedere lidvereniging afzonderlijk voorstaat.

Dit betekent overigens ook dat het bestuur van de SLV, indien gewenst en onder Corona-voorwaarden, bereid is ook in het komende seizoen onze onderscheidingen uit te reiken.

Vanuit het SLV-bestuur is voor ons Vastelaovend op dit moment en met de huidige stand van zaken enkel acceptabel als bij de uitvoering van enig evenement c.q. ceremonie de 1,5 meter-maatregel wordt gehandhaafd en bovendien de toestemming voorhanden is van de (lokale) overheid. Daartoe is nauw overleg met de burgemeesters ter plaatse noodzakelijk.

Vastelaovend Same: vandaag, morgen en in de toekomst!

 

 Terug naar archief 2020