Ton Toussaint kreeg zijn Erelidmaatschap tijdens de Presidentswissel in Kasteel Hoensbroek op zaterdag 12 november. Eric Voncken kreeg zijn Erelidmaatschap op zondag 13 november tijdens zijn afscheidsreceptie. Eric Voncken is overigens nu ook toegetreden tot het SLV-bestuur.

Ereleden benoemd BP

Ereleden benoemd CCH