LIVEKE LOGO kleinOp voordracht van de commissie 'Laureaat Gulden Humor 2016' heeft het bestuur besloten de Orde van de Gulden Humor dit jaar uit te reiken aan Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen, Liveke. De uitreiking vindt plaats op zaterdag 26 november 2016 in Stein. De organisatie is in handen van De Steinder Bök, welke haar 7 x 11 jarig jubileum viert.

Lieveke lauraat gulde humor 2016

De Orde van de Gulden Humor is de hoogste Limburgse Carnavalsorde, die door de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge jaarlijks wordt uitgereikt. Deze orde wordt verleent aan een persoon of groep van personen, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van de levensblijheid, de humor of de Vastelaovend, die een ruime bekendheid geniet in de provincie Limburg en niet uit puur commercieel oogpunt betrokken is bij de Vastelaovend als zodanig.

De federatie van Belgisch Limburgse carnavalsverenigingen werd in 1972 opgericht en kreeg uiteindelijk de naam LIVEKE, voluit Limburgse Verenigingen Karnavals Evenementen. Aanleiding voor de oprichting van LIVEKE was het inkaderen van de wildgroei van carnavalsverenigingen en bepaalde carnavalsgebruiken in de provincie Belgisch Limburg. Daarnaast wilde zij iets doen tegen de sterke commercialisering van voornamelijk muziek van maatschappijen, wagens en groepen. Tot slot wilde zij een actie ondernemen tegen de invloed van de Hollandse 'carnavalschlagers' die in die tijd zich nogal sterk opdrongen. Inmiddels zijn verenigingen uit Hasselt, Genk, Maaseik, Sint-Truiden, Borgloon, Tongeren, Voeren, Lanaken, Bree, Hamont, Zonhoven, Lummen, Bilzen, Diepenbeek lid van deze federatie en volgen zij de vastgestelde erecode van LIVEKE. Zij zijn sinds 1979 aangesloten bij de NEG (Närrische Europaische Gemeinschaft).

Op carnavalsgebied is Belgisch Limburg dé toonaangevende provincie in Vlaanderen en LIVEKE beschouwt het als één van haar hoofdopdrachten om de Limburgse verenigingen fijn te laten samenwerken en er over te waken dat bij haar verenigingen de Neder-Rijnlandse tradities gevolgd worden en bewaard blijven. Daartoe organiseert LIVEKE als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) jaarlijks een Verbroederingsdag, waarbij jubilerende leden onderscheiden en gewaardeerd worden en waarbij de hoogste Belgisch Limburgse carnavalsonderscheiding wordt uitgereikt: de Bronsgroene Leeuw. Naast de onderlinge samenwerking van haar leden, acht LIVEKE ook de regionale samenwerking met Nederlands Limburgse verenigingen belangrijk. Deze samenwerking van beide Limburgen krijgt jaarlijks vorm in de vele traditionele bezoeken die verenigingen over en weer brengen aan elkaars activiteiten. Ook organiseert LIVEKE het jaarlijks Carnavalissima, de Belgische uitvoering van het LVK.

LIVEKE levert daarmee op bijzonder wijze een bijdrage om levensblijheid en humor te brengen en velen in Belgisch, maar zeker ook in Nederlands Limburg, middels carnaval te verbinden om zo onze tradities voor de toekomst te behouden en over te dragen aan onze kinderen. En dat is voor de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge reden om LIVEKE op zaterdag 26 november 2016 te onderscheiden met de Orde van de Gulden Humor!

Terug naar archief 2016