Overdracht van president Raymond Vlecken naar Bart Maes

Raymond Vlecken (1966) stopt conform de voorgeschreven statutaire zittingstermijn van vier ambtstermijnen en is daarmee in totaal twaalf jaar een betrokken en bevlogen voorzitter van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) geweest. Vlecken is in het dagelijks leven burgemeester van Landgraaf. Daarnaast is en blijft hij vicevoorzitter van de Närrische Europaïsche Gemeinschaft (NEG), waar de SLV bij is aangesloten. Ook blijft hij op de achtergrond als adviseur bij de SLV betrokken. Vlecken kijkt terug op een schitterende periode bij de SLV: “De samenwerking onderling is gegroeid en verstevigd, alsmede heeft de SLV haar positie als overkoepelende organisatie niet alleen verstevigd, doch ook uitgebreid in zowel binnen- als buitenland.”

Vlecken dankt de besturen van de zeventien aangesloten lidverenigingen voor hun tomeloze inzet en de meer dan prettige samenwerking. Hij heeft op een geweldige manier kennis mogen nemen van hun tradities en invullingen. Vlecken: “Ieder moment van aanwezigheid bij een SLV-bijeenkomst bij enige lidvereniging was een hoogtepunt. Bijzonder waren de schitterende ceremonies van de Gulden Humor en Gouden Narrenkap en de inzet van de verenigingen daarbij. Ook ben ik trots op de uitgifte van het Handboek Veiligheid, een handreiking voor organisatoren van feesten en optochten om verder te komen in het woud van regels. Ik wens mijn opvolger alle goeds voor de toekomst en ik ga ervan uit dat hij dezelfde warme ontvangsten en samenwerking tegemoet kan zien. Vastelaovend same!”

Zijn opvolger Bart Maes (1967) kreeg de vastelaovend met de paplepel ingegeven. Hij werd geboren op de dag na het Weerter Boorebâl. Zijn ouders namen hem al snel mee op sleeptouw en sindsdien heeft hij geen jaar gemist. Vanaf 1985 deed hij samen met zijn vrienden ook een aantal jaren mee aan de grote optocht van Weert. Maes is ondernemer en bestiert in Weert Artis Communicatiebureau en uitgeverij Artis Mediagroep. Daarnaast is hij maatschappelijk betrokken bij tal van verenigingen, stichtingen, (erfgoed-)projecten en evenementen. Zo organiseerde hij verschillende fototentoonstellingen over Weerter erfgoed. Daarnaast gaf hij onlangs het boek ‘150 jaar stadsvastelaovendj in Weert’ uit. Maes is enthousiast over zijn nieuwe uitdaging: “Het is een prachtige eer om de nieuwe president van de SLV te mogen worden. Het is een heel bijzondere tijd, maar ik ga er natuurlijk alle energie insteken die nodig is. Vastelaovend is de mooiste traditie die we in Limburg hebben. Het verbindt mensen van hoog tot laag, van arm tot rijk, jong en oud.”

Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge

De SLV werd in 1962 opgericht en heeft tot doelstelling het in stand houden en bevorderen van de vastelaovend als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg en hierdoor een bijdrage te leveren aan het cultureel en maatschappelijk leven in Limburg. Bij de SLV zijn de zeventien grootste en oudste stadsvastelaovesverenigingen van Limburg aangesloten.

U kunt via onderstaande WeTransfer-link een rechtenvrij filmpje downloaden ter publicatie. https://we.tl/t-kINxWYuCJQ

 Terug naar archief 2020