Foto van Orde Iere Presiedent

De 17 lidverenigingen van de SLV zijn Raymond Vlecken zeer erkentelijk voor de verbindende inspanningen die hij in de afgelopen 12 jaar heeft verricht. Naast zijn voorzitterschap van de SLV heeft hij de belangen van Vasteloavend ook internationaal gediend als vice-voorzitter van de Närrische Europaïsche Gemeinschaft (NEG), het samenwerkingsverband van de in Europa actieve nationale overkoepelende organisaties die zich inzetten voor de carnaval/vastenavond in zijn oorspronkelijke cultuurhistorische betekenis. De SLV is verheugd dat Raymond Vlecken heeft aangegeven deze internationale functie te blijven vervullen. De titel ‘iere-president’, oftewel ere-voorzitter, is in de geschiedenis van de SLV maar één keer eerder uitgereikt in 1994 aan Jean Janssen.

Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge

De SLV werd in 1962 opgericht en heeft tot doelstelling het in stand houden en bevorderen van de vastelaovend als een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg en hierdoor een bijdrage te leveren aan het cultureel en maatschappelijk leven in Limburg. Bij de SLV zijn de zeventien grootste en oudste stadsvastelaovesverenigingen van Limburg aangesloten.

 

 Terug naar archief 2020