De touwkenning is vastgelag i ee oerkonde deë noa aafloop va de oetreiking is uëverhandigd aa de laureaat. 't Persuënlik uëverhandige va de oerkonde is lang oetgestjteld durch alle Corona-moatregele.

Óp d'r 25e augustus hant Frits Dirks en Max Ruiters names 't SLV-besjtuur de oerkonde persuënlik uëverhandigd aa Thijs Brand. Ee sjoeëne geleëgeheed um herinneringe óp te hoale aa ee geweldig fes dat i 2019 woar georganiseerd durch De Baeker Pottentaote.

foto oorkonde Thijs Brand SLV 3

 

TERUG NAAR ARCHIEF 2021